Re: John in Alaska needs some quick translation help from you.

From: John Grigg (starman2100@lycos.com)
Date: Tue Jan 22 2002 - 04:40:42 MST


Greetings to Anders(and also the list),

I had meant to send this to you privately! Oops!! Oh well...

Now, I REALLY wonder what it says! In fact, I'm sure WE all do! lol

best wishes,

John

On Tue, 22 Jan 2002 01:27:11
 John Grigg wrote:
>Hello Anders,
>
>Could you please translate this for me? You could so quickly and accurately outdo any of the rotten free internet translaters available!
>
>thank you,
>
>John
>
>Så har vi de eldre, dessverre er det slik at i et av verdens rikeste
>land er de eldre blitt en salderings post i mange kommuner. Vi leser
>om eldre på 80 og 90 år, som er så dårlige at de sitter i rullestol
>og ikke kan klare seg selv. Allikevel venter de i årevis på å få en institusjonsplass
>De blir dusjet kun hver 14 dag og selv elementære ting som tørre
>bleier er ingen selvfølge.
>
>
>
>
>This archive was generated by hypermail 2.1.5 : Fri Nov 01 2002 - 13:37:35 MST