Re: John in Alaska needs some quick translation help from you.

From: Christian Weisgerber (naddy@mips.inka.de)
Date: Tue Jan 22 2002 - 08:19:39 MST


John Grigg <starman2100@lycos.com> wrote:

> Greetings to Anders(and also the list),
> I had meant to send this to you privately! Oops!! Oh well...
> Now, I REALLY wonder what it says! In fact, I'm sure WE all do! lol

FWIW, that text isn't Swedish. It's either Danish or Norwegian, I
can't tell. Presumably Anders can make sense of it anyway.

> >Så har vi de eldre, dessverre er det slik at i et av verdens rikeste
> >land er de eldre blitt en salderings post i mange kommuner. Vi leser
> >om eldre på 80 og 90 år, som er så dårlige at de sitter i rullestol
> >og ikke kan klare seg selv. Allikevel venter de i årevis på å få en
> institusjonsplass
> >De blir dusjet kun hver 14 dag og selv elementære ting som tørre
> >bleier er ingen selvfølge.

... richest country (?)... 80 or 90 years ... sitting in a wheelchair...
14 days...

Sorry, I can only make out a few words.

-- 
Christian "naddy" Weisgerber             naddy@mips.inka.de


This archive was generated by hypermail 2.1.5 : Fri Nov 01 2002 - 13:37:36 MST